Crossocheilus

Cá bút chì: Đặc điểm sống, sinh sản và cách nuôi cá bút chì Thái

Cá bút chì: Đặc điểm sống, sinh sản và cách nuôi cá bút chì Thái

Cá bút chì được coi là kẻ thù trong việc tiêu diệt các loại rêu gây nguy hại trong bể…

2 năm ago