Những tablet có thể thay thế laptop trong tương lai

Máy tính bàn và laptop đang mất dần vị thế trên thị trường bởi các mẫu máy tính bảng và smartphone đã thay đổi dần hành vi người sử dụng trong giải trí và công việc. Nắm bắt được nhu cầu và thị hiếu người dùng, các nhà sản xuất đã cố gắng kết hợp…