Các cách để tiết kiệm pin cho iPhone 6 và 6S 

Để iPhone 6/6S có thời gian sử dụng lâu hơn chúng ta nên chủ động tiết kiệm pin cho thiết bị. Ngoài tận dụng tính năng tiết kiệm pin mà Apple tích hợp sẵn trên iPhone 6/6S thì chúng ta vẫn còn nhiều cách để có thể tiết kiệm pin cho iPhone 6/6S. Sau đây…